Oudercommissie

Gastouderbureau Haaglanden heeft een oudercommissie. De instelling van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor elk gastouderbureau die voortkomt uit de Wet kinderopvang. Maar naast de wettelijke verplichting zijn er nog een aantal andere aspecten die maken dat Ouders het belangrijk vinden lid te zijn van de oudercommissie.

Ouders vinden de zorg voor kinderen heel erg belangrijk. Als ouder willen ze immers het beste voor hun kind. Zij willen daarom dat ze de beste zorg krijgen, ook op momenten dat ze er zelf niet voor hun eigen kind(eren) kunnen zijn.

Een oudercommissie heeft een grote stem binnen het gastouderbureau. Hierdoor kunnen zij een belangrijk steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden en kan advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot

  • Het kwaliteitsbeleid van het gastouderbureau
  • Het pedagogische beleidsplan
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien van kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders bij de directie van het gastouderbureau.

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Pauline Huijg, Voorzitter
  • Eva Lendormy, Secretaris

Wilt u ook lid worden van onze Oudercommissie klik dan hier voor meer informatie. Of heeft u ideeën, suggesties of een vraag aan Pauline of Eva, schroom dan niet!

U kunt de Oudercommissie bereiken via de email pauline@muppetshow.org.