Vraag en antwoord Ouders

In de FAQ’s vindt u de meest gestelde vragen over gastouderopvang. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar op 088 - 0022000 of 06 - 28811509. Ook kunt u een vraag stellen via ons Contactformulier

Ik zoek een gastouder en wat moet ik nu doen?

Op onze online gastoudermarkt kunt u natuurlijk alvast een kijkje nemen. Een groot deel van onze gastouders is hierop te vinden. Wij denken graag met u mee en kijken samen met u naar uw wensen. Wij kennen onze gastouders door en door en kunnen u meer over hun werkwijze vertellen zodat u een goed beeld krijgt. Vervolgens zullen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij de gastouder inplannen, want een klik tussen ouders/kind en gastouder is heel belangrijk. Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 0022000 of u vult het <contactformulier>  in. Wij staan u graag te woord!

Kan ik mijn eigen ‘oppas’ registreren als gastouder en ontvang ik dan ook kinderopvangtoeslag?

Wanneer u een eigen oppas heeft en u wilt de opvang via een geregistreerd gastouderschap laten plaatsvinden dan zullen wij samen met u en de ‘gastouder’ kijken of zij aan alle wettelijke eisen en voorwaarden voldoet. De eerste documenten moeten dan al wel aanwezig zijn zoals een geldig diploma > tab diplomalijst> en een certificaat EHBO aan Kinderen. Vervolgens zullen wij na een kennismaking met u en de gastouder een Risico Inventarisatie uitvoeren op de opvanglocatie en zullen wij de gemeente waar de opvanglocatie gevestigd is een verzoek doen tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast maken wij dan alle administratieve zaken voor u in orde, zoals de overeenkomst, de urenregistratie en uitleg over de kinderopvangtoeslag. Wanneer de registratie door de gemeente is voltooid kan de opvang per datum van registratie in het Landelijk Register Kinderopvang plaatsvinden en heeft u als ouder recht op kinderopvangtoeslag. De inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang geldt voor de genoemde locatie in het register.

Sommige gemeentes vragen leges voor het registreren van een opvanglocatie. Hoeveel leges gemeentes vragen kunt u bij ons navragen.

Waarom kies ik voor een gastouder in plaats van voor een kinderdagverblijf?

De kleinschaligheid en daardoor de individuele aandacht die een gastouder aan de kinderen kan bieden wordt door veel ouders als een groot voordeel gezien. Elk kind heeft zijn eigen karakter en bijzonderheden en gastouders spelen hier goed op in. Juist doordat de gastouder extra aandacht besteedt aan deze verschillen, stimuleert dit de ontwikkeling van de kinderen. Doordat er één gezicht is, is het voor de kinderen erg vertrouwd en vaak genoeg wordt de gastouderopvang door de kinderen als tweede thuis gezien. En dat maakt het veel individueler en persoonlijker dan een kinderdagverblijf. Daarnaast is het fijn dat een gastouder veel flexibiliteit biedt. Samen met de gastouder bespreekt u wat voor u belangrijk is als het gaat om de opvang van uw kind en het bepalen van de opvanguren gaat in overleg met de gastouder.

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?

Afhankelijk van de woning van de gastouder, haar wensen en natuurlijk met de goedkeuring van de GGD mag een gastouder maximaal 6 kinderen per dag opvangen. Maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en daarvan mogen er per dag maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar aanwezig zijn. Van deze 4 kinderen mogen er 2 baby’s per dag in de opvang zijn. Het 6 de kindje is een kindje in de BSO opvang. Bij meer dan 3 kinderen in de opvang heeft een gastouder een achterwacht . Een achterwacht is iemand die binnen 15 minuten op de opvanglocatie kan zijn om de gastouder bij calamiteiten te ondersteunen.

Als de gastouder ziek of op vakantie is, kan ik mijn kind dan bij een andere gastouder brengen?

Wanneer een gastouder ziek is of op vakantie dan kunnen wij met u meekijken naar een vervangende gastouder. Afhankelijk van het aantal kinderen bij de andere gastouder in de opvang is vervanging mogelijk. Gastouders mogen immers niet meer dan een vastgesteld aantal kinderen opvangen. Ouders zelf schakelen ook vaak opa en oma of vrienden in om in dit soort gevallen hun kindje naar toe te brengen.

Kan mijn moeder of zus ook gastouder zijn?

Ja dat kan. Een moeder of zus moeten net als andere gastouders aan de wettelijke eisen voldoen. Klik hier voor de selectiecriteria en onze voorwaarden voor meer informatie.

Wij zoeken een gastouder die bij ons thuis komt. Kan dat?

Ja zeker, dat kan. Een gastouder aan huis brengt vele voordelen met zich mee. De kinderen hebben de rust doordat zij niet naar een opvanglocatie gaan. Zij blijven in hun vertrouwde omgeving en doen het middagslaapje fijn in eigen bed. Eventuele oudere kinderen kunnen naar school en sportactiviteiten gebracht en gehaald worden en er is natuurlijk volop individuele aandacht voor uw kinderen. Kortom, de gastouder neemt een deel van de zorg uit handen en dit draagt bij aan een ontspannen sfeer in huis. En u heeft meer tijd en energie om leuke dingen met uw kinderen te ondernemen. Een win-win situatie.

Wij kijken samen met u of er een gastouder naar uw wens beschikbaar is, maar het is ook mogelijk dat u zelf een gastouder heeft gevonden. Ook dan kan registratie via ons plaatsvinden. Bel ons gerust voor meer informatie en wat wij voor u kunnen doen.

Waarom zou ik gebruik maken van de diensten van Gastouderbureau Haaglanden?

Door onze jarenlange ervaring in de gastouderopvang is Gastouderbureau Haaglanden een betrouwbare partner in de opvang van uw kind. Met de ervaring en kennis die wij bezitten willen wij u daarbij graag helpen. Doordat wij investeren in het opbouwen van een persoonlijke band met onze gastouders, hen begeleiden in de kinderopvang kennen wij onze gastouders door en door. Een betrouwbaar advies aan u, als het gaat om de keuze van een gastouder, dat is waar wij ons als bureau op focussen. En dát maakt dat wij in staat zijn om voor u de best mogelijke match te realiseren.

Met een eigentijdse en persoonlijke aanpak gaan wij met u in gesprek, brengen wij uw wensen in kaart, en gaan wij voor u aan de slag om de perfecte match te maken. Want ú moet het gevoel hebben dat u met een gerust hart uw kind bij onze gastouder kunt achter laten. Wilt u meer informatie, download dan ons E-book.

Waarom betaal ik bureaukosten aan een gastouderbureau?

Veel ouders denken dat als de gastouder eenmaal gezocht en gevonden is, het werk van het gastouderbureau ook klaar is. U 'ziet' het gastouderbureau en de bemiddelingsmedewerker misschien niet zo vaak, maar dat wil niet zeggen dat wij stil zitten! Juist om goede opvang te kunnen bieden is het belangrijk dat er veel gedaan wordt door een kwalitatief goed bureau. Dat werk gebeurt in de meeste gevallen achter de schermen. Denk hierbij aan:

Begeleiding en opleiding van de gastouder

  • thema-avonden, bijscholing, en EHBO herhalingen

Begeleiding van en rapportage aan ouder en gastouder over de opvang

  • koppelings- en evaluatiegesprekken, kind-aantal controles, huisregels, naleving pedagogisch beleidsplan
  • huisbezoekverslag, observatieverslag over de ontwikkeling van het kind
  • begeleidingsgesprekken met gastouder op frequente basis
  • bemiddeling bij conflicten

Kwaliteits- en veiligheidsborging

  • Minstens 2x per jaar een huisbezoek, waarbij 1x per jaar een Risico Inventarisatie (RIE) wordt ingevuld en de andere keer een controle wordt uitgevoerd.

Facturering en het verwerken van de geldstromen

  • Het gastbureau vervult de wettelijk verplicht kassiersfunctie. Dit betekent dat u de maandelijkse opvangkosten aan het gastouderbureau betaalt en het gastouderbureau betaalt de gastouder.
  • Wij werken met een internet maandstaat die door gastouder wordt ingevuld en door ouders wordt goedgekeurd. De maandelijks verwerking wordt door het gastouderbureau gedaan

Jaaropgave

  • U ontvangt aan het einde van het jaar van ons een jaaropgave die u nodig heeft voor de belastingdienst.

Wanneer betaal ik bemiddelingskosten?

Wanneer wij op zoek gaan naar een gastouder voor u of u heeft een gastouder op onze ‘gastoudermarkt’ gevonden en u gaat laat de opvang via een van onze gastouders lopen, dan betaalt u eenmalig bemiddelingskosten van € 50,00.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is altijd inkomensafhankelijk. U ontvangt een percentage van de maximale uurprijs die de Belastingdienst jaarlijks vaststelt. Voor het kind onder 4 jaar ontvangt u 140% van de uren van de minstwerkende partner. Voor het BSO kind 70%. Jaarlijks wordt een kinderopvangtoeslagtabel >open pdf kinderopvangtoeslagtabel) voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag vrijgegeven door de Belastingdienst. Hierin kunt u precies zien wat u kunt verwachten.

Wilt u de maximale uurprijs van dit jaar weten? Klik dan hier

Hoe vraag ik in de kinderopvangtoeslag aan en kan ik die ook wijzigen?

Dit is heel eenvoudig. U kunt de toeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl

Met uw DigiD kunt u inloggen en de velden invullen waar de Belastingdienst om vraagt. Houdt u het BSN van u, uw partner en kind(eren) bij de hand. Ook hebt u het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang nodig van uw gastouder. Het gastouderbureau zorgt ervoor dat u die informatie ontvangt.

Hebt u de kinderopvangtoeslag aangevraagd dan kunt u die altijd weer wijzigen. Wijzigingen vinden bijvoorbeeld plaats wanneer het inkomen van ouders omhoog of omlaag gaat, opvanguren die vermeerderen of verminderen, een andere uurprijs voor de gastouder of een gewijzigd registratienummer van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij staan u graag met raad en daad bij wanneer u ergens niet uitkomt. Bel u dan met 088 - 0022000 of 06 - 28811509.

Hoe bereken ik het belastbaar bruto inkomen?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen waarover u (en uw eventuele partner) belasting en premies betaalt. Dus na aftrek van aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente. U kunt een schatting maken door uit te gaan van het verzamelinkomen van het vorige jaar en daarop, voor zover bekend, eventuele correcties op het inkomen voor het jaar waarin u opvang vraagt toepassen. De website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl geeft u verdere informatie op uw vragen. Wanneer u uw (gezamenlijk) inkomen te laag inschat, dan kan dit leiden tot teveel kinderopvangtoeslag, die dan uiteraard moet worden terugbetaald.

Wordt de kinderopvangtoeslag maandelijks of jaarlijks uitgekeerd?

Na een akkoord keert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag maandelijks vooraf uit, als een voorschot op de uiteindelijke kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: u ontvangt in de maand april de kinderopvangtoeslag voor de maand mei. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 1ste werkdag na de 19de van elke maand.

Wordt de kinderopvangtoeslag maandelijks of jaarlijks uitgekeerd?

Na een akkoord keert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag maandelijks vooraf uit, als een voorschot op de uiteindelijke kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: u ontvangt in de maand april de kinderopvangtoeslag voor de maand mei. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 1ste werkdag na de 19de van elke maand.

Tot welke leeftijd van mijn kind heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag geldt voor kinderen die nog niet zijn begonnen aan het voortgezet onderwijs (dus meestal voor kinderen tot 13 jaar).

Als ik zwangerschapsverlof heb of ik neem ouderschapsverlof heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?

Ja dat heeft u. Tijdens het zwangerschaps- en ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Moet ik voor de eindopgave aan de belastingdienst het werkelijke aantal opvanguren bijhouden?

Een keer per maand houdt u samen met uw gastouder het werkelijke aantal opvanguren bij via een internet maandstaat. De gastouder vult de maandelijks de maandstaat in, u accordeert en het gastouderbureau verwerkt de maandstaat. Wij verzorgen dan de facturen voor vraagouder en gastouder en registreren de opvanguren. Wel is het verstandig om bij te houden of u meer of minder opvanguren hebt dan aangevraagd. In beide gevallen is het zaak zo snel mogelijk een wijziging door te voeren bij ons en de Belastingdienst. Bij aanvang dus de eerste aanvraag moet u binnen 3 maanden de kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Wanneer er meer opvanguren zijn afgenomen staat daar natuurlijk een hogere Kinderopvangtoeslag tegenover die u na een wijzigingsaanvraag of na indiening van de jaaropgave terug krijgt. Maar als er minder opvanguren zijn afgenomen dan opgegeven aan de Belastingdienst, moet u de teveel ontvangen Kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. En dat zou dan een vervelende verrassing zijn.