Voordelen gastouderopvang

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. En gastouderopvang is uniek in persoonlijke aandacht en opvang in een huiselijke omgeving. Dus spelen als thuis!

Niet voor niets blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat kinderen bij gastouders gezonder en gelukkiger zijn dan bij een kinderdagverblijf.

Gastouderopvang is bovendien een flexibele en voordelige vorm van kinderopvang.

Wij zetten de voordelen van gastouderopvang graag voor u op een rij:

Onderzoek: Uw kind gezonder en gelukkiger

Wist u dat uit onderzoek van het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat uw kind bij de gastouder tot 70% minder ziek is dan op het kinderdagverblijf?

Men heeft een representatief onderzoek gedaan onder kinderen, waaruit bleek dat kinderen die bij een gastouder verblijven gezonder zijn, dan kinderen die in een kinderdagverblijf worden opgevangen. Kinderen in de gastouderopvang worden opgevangen in een kleinere groep en zien elke dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Bovendien geeft het onderzoek aan dat kinderen in de gastouderopvang de rust en de persoonlijke aandacht krijgen die het kind nodig heeft.

Dit alles geeft het kind een groter gevoel van geborgenheid en veiligheid! Door de persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en huiselijke omgeving is een kind in de gastouderopvang dan ook minder vaak ziek. Uw kind voelt zich gelukkiger en u dus ook.

Spelen als thuis in een kleine groep

Uw kind kan plezier maken, spelen én zich optimaal ontwikkelen bij de gastouder. Gastouders zijn professionals die met plezier en toewijding beroepsmatig in huis of bij u aan huis uw kinderen opvangen. Geregistreerde gastouders mogen maximaal 6 kinderen opvangen, inclusief hun eigen kinderen. Dat waarborgt de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor uw kind!

Bij de gastouder is het veilig en vertrouwd

Uw kind komt elke opvangdag bij dezelfde gastouder en ziet dus elke dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Dit geeft een kind een veilig gevoel. Want met dat vertrouwde gezicht daar bouwt uw kind nu juist een band mee op en dat maakt de opvang bij gastouders nu zo uniek.

Bovendien is gastouderopvang niet voor niets ‘spelen zoals thuis’, in een huiselijke omgeving waar uw kind snel zijn of haar weg vindt.

Onze gastouders voldoen aan strenge kwaliteits- en opleidingseisen en daarom is het ook veilig. Lees meer over de selectiecriteria voor gastouders

Een gastouder bij u aan huis

Een gastouder die bij u aan huis kinderopvang verzorgt is voordelig wanneer er meer kinderen in een gezin aanwezig zijn. De gastouder draait mee in het gezin en werkt in verband met de wettelijke regels maximaal 3 dagen per week. De opvang valt dan onder de ‘dienstverlening aan huis’ regeling. De gastouder werkt met een vaste uurprijs die over alle kinderen in het gezin die zij opvangt wordt verdeeld. Omdat er een verdeling van de uurprijs plaatsvindt blijven de kosten voor u relatief laag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag voor alle kinderen. Afspraken leggen we met de gastouder samen in een overeenkomst vast.

Wilt u een gastouder meer dan 3 dagen de opvang laten verzorgen dan moet de u als ouder (afnemer) afdracht doen van loonheffingen aan de Belastingdienst.

Minder zorgen en haast dankzij flexibele kinderopvang

Het gebeurt ons allemaal wel eens. Een vergadering die uitloopt, een onverwachte afspraak of file. Waar u bij een kinderopvang op vaste tijdstippen verwacht wordt om uw kind op te halen, heeft u bij een gastouder meer flexibiliteit.

U kunt overleggen als u verwacht iets later te zijn of als u bijvoorbeeld een wisselend rooster heeft. Uw kind kan in overleg met de gastouder soms een hapje mee eten, waardoor u iets meer speling heeft in uw programma. Dat geeft rust voor u en uw kind!

Gastouderopvang is voordelig

In de gastouderopvang werken we met opvanguren die u daadwerkelijk nodig heeft en niet met een vast aantal uren per dag die u verplicht bent om af te nemen zoals bij kinderdagverblijven.

Samen met u kijken we naar het aantal opvanguren dat u op een opvangdag nodig heeft. Zo bepalen wij de contracturen en u betaalt dan ook niet meer dan u daadwerkelijk aan uren afneemt.

Wilt u weten op hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer kunt rekenen bij gastouderopvang? U kunt een proefberekening voor de Kinderopvangtoeslag maken op www.toeslagen.nl Voor meer uitleg kijkt u onder Recht op kinderopvangtoeslag. Bij onze FAQ’s hebben wij over de Kinderopvangtoeslag een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

Heeft u interesse in onze gastouderopvang of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en bel 088 - 0022000 of 06 - 28811509. Ook bij onze FAQ’s vindt u veel vragen & antwoorden.