Kinderopvangtoeslag

Recht op Kinderopvangtoeslag

Subsidie voor gastouderopvang betekent dat u – als u kiest voor een erkend gastouderbureau – recht heeft op Kinderopvangtoeslag voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Gastouderbureau Haaglanden is een erkend gastouderbureau, waardoor u maximaal kunt profiteren van wettelijke toeslagen.

Uitgangspunten Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw verzamelinkomen en bedraagt een percentage van maximaal € 5,91 in 2018 en € 6,15  in 2019 per kind per opvanguur. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen en is lager voor het kind met de meeste opvanguren per maand dan voor de daaropvolgende kinderen.

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de uren van de minst werkende partner. Voor buitenschoolse opvang is dit 70%.

Proefberekening Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten op hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer kunt rekenen bij gastouderopvang? U kunt een proefberekening voor de Kinderopvangtoeslag maken op www.toeslagen.nl.

Voorwaarden Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  •  De ouders moeten geld verdienen met werken: onderneming, arbeid of bijverdiensten. In sommige gevallen is het ook voldoende als een ouder een opleiding voor beroep volgt.
  •  Gastouders moeten aan strenge minimum opleidingseisen voldoen en zich laten registreren bij een erkend gastouderbureau.
  •  Gastouders moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
  •  Er moet een opvangvergoeding betaald worden door ouder aan gastouder.
  •  Alle betalingen van ouders aan gastouders lopen via het gastouderbureau.
  •  De gastouder doet aangifte van zijn/haar inkomsten uit de opvangvergoeding die hij/zij ontvangt bij de Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de regels voor Kinderopvangtoeslag.

Vragen of advies?

Heeft u vragen over de Kinderopvangtoeslag? Telefonisch zijn wij op werkdagen op nummer 088 - 0022000 of 06 - 28811509 goed bereikbaar voor al uw vragen of stel uw vraag via ons contactformulier. Of kijk voor vragen en antwoorden over Kinderopvangtoeslag op onze FAQ’s