Nieuws

De kinderopvangbranche is continu in ontwikkeling. Dagelijks volgen wij het nieuws voor ouders en gastouders, zodat je altijd op de hoogte blijft. Regelgeving, nieuws uit de branche, wijzigingen in het belastingstelsel, u vindt het laatste nieuws hier.

Personenregister voor de kinderopvang gaat 1 maart van start

6 februari 2018

Personenregister voor de kinderopvang gaat 1 maart van start

Vanaf 1 maart 2018 komt er een personenregister. In het register worden alle volwassenen die woont, werkt of aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen geregistreerd. Dit register heet het Personenregister Kinderopvang (PRK).

Doel continue screening / Personenregister
De periode waarin kinderen worden opgevangen in een kindercentrum of door een gastouder, is een cruciale periode in de ontwikkelingsfase van kinderen. De opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een gezonde en veilige omgeving. De kinderen zijn in deze fase immers kwetsbaar, zeker als zij zo jong zijn dat de opvang nog vooral gericht is op de fysieke verzorging en zij zich nog niet zo goed verbaal kunnen uiten. Voor een veilige kinderopvang heeft de overheid daarom besloten dat alle mensen die in de kinderopvang werken, continu worden gescreend op strafbare feiten. Sinds 1 maart 2013 is de continue screening van toepassing op alle vaste medewerkers. Na invoering van het personenregister vallen ook de tijdelijke medewerkers onder de continue screening op basis van gegevens die zijn opgenomen in het personenregister.

Inschrijven verplicht
Gastouders, huisgenoten en consulenten moeten zich verplicht per 1 maart a.s. inschrijven in het register. Dit kan tot een bepaalde datum gratis gebeuren. Het gastouderbureau is verplicht alle personen te koppelen.

In de komende periode zullen wij alle gastouders informeren over de procedure hoe aan te melden en begeleiden in de  stappen die hiervoor ondernomen moeten worden zodat de registratie in het register op een snelle manier zal worden gedaan.

zaterdag 10 februari 2018 | Door: Marijke Mandjes