Nieuws

De kinderopvangbranche is continu in ontwikkeling. Dagelijks volgen wij het nieuws voor ouders en gastouders, zodat je altijd op de hoogte blijft. Regelgeving, nieuws uit de branche, wijzigingen in het belastingstelsel, u vindt het laatste nieuws hier.

Gastouderopvang krijgt eigen kwaliteitsinstrument

27 januari 2018

Gastouderopvang krijgt eigen kwaliteitsinstrument

Eindelijk, zo lijkt het, is het de beurt aan de gastouderopvang om te professionaliseren. Nadat ze zijn meegenomen in het grote onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang, verschijnt binnenkort de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. Wat kunnen gastouders met dit instrument?

Mirjam Gevers Deynoot – Schaub is onderzoeker aan het Kohnstamm instituut en eerste auteur van de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. Zij weet nog dat ze voor het eerst met gastouders over het instrument in gesprek ging. ‘Je hoort vaak over gastouderopvang als een onprofessionele sector waar weinig grip op is. Maar de gastouders die ik sprak – en dit waren natuurlijk ook de meest gemotiveerde gastouders – stonden te trappelen om te professionaliseren. Ik was daar best wel van onder de indruk.’

Serieuze speler

Voor Mirjam was het duidelijk dat er na de kwaliteitsinstrumenten voor de dagopvang en bso, ook een kwaliteitsmonitor voor de gastouderopvang moest komen. ‘Gastouderopvang is een serieuze speler. In het derde kwartaal van 2017 gingen er ruim 52.000 kinderen naar een gastouder toe. Waar een kind ook naartoe gaat, hij of zij moet de beste kwaliteit kinderopvang aangeboden krijgen. We weten van de dagopvang en de buitenschoolse opvang dat een dergelijk evaluatie-instrument hieraan kan bijdragen. Goed dus dat er nu ook een editie is voor gastouders.’

Het instrument

Met de Kwaliteitsmonitor kunnen gastouders met hulp van drie handige tools hun eigen pedagogische kwaliteit in kaart brengen. Er is een observatielijst waarmee gastouders de (leef)omgeving bij langs kunnen gaan en kunnen aanvinken wat in orde is en wat nog niet. Denk aan de inrichting en het activiteitenaanbod. In een andere tool worden de interactievaardigheden uitgelegd en in zes praktijkfilmpjes vertaald naar de dagelijkse praktijk van een gastouder. Verder kunnen gastouders de structurele kwaliteit in kaart brengen in een schema, en bijvoorbeeld kijken hoe het gesteld is met de groepsstabiliteit.

Mooie kans

De grote vraag is: zijn gastouders gemotiveerd om met de Kwaliteitsmonitor aan de slag te gaan? Ottavia van den Broek is voorzitter van Nysa, de Brancheorganisatie voor gastouders. Zij is zelf erg positief over een instrument om te reflecteren op het pedagogisch handelen. Juist voor gastouders ziet zij grote meerwaarde. ‘Je werkt als gastouders grotendeels alleen. Er zijn niet veel mensen die jou stimuleren eens goed naar jouw manier van werken te kijken. Dit is een mooie kans.’

Gastouderbureaus

Een speciale stuurgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de Kwaliteitsmonitor z’n weg vindt in de sector. Mirjam: ‘We kijken vooral naar gastouderbureaus. Gastouderbureaus die zichzelf serieus nemen, móeten hier gewoon mee aan de slag. Ze kunnen zich er zelfs mee onderscheiden. Het is aan hen om gastouders hierin te bedienen. Het instrument is eenvoudig te gebruiken. Maar gastouders kunnen wel een extra zetje gebruiken om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.’

zaterdag 10 februari 2018 | Door: Marijke Mandjes