Nieuws

De kinderopvangbranche is continu in ontwikkeling. Dagelijks volgen wij het nieuws voor ouders en gastouders, zodat je altijd op de hoogte blijft. Regelgeving, nieuws uit de branche, wijzigingen in het belastingstelsel, u vindt het laatste nieuws hier.

Privacy Verklaring Gastouderbureau Haaglanden

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Gastouderbureau Haaglanden handelt bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Directe financiering gaat niet door.

30 april 2018

Het kabinet ziet af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan wordt een verbetertraject gestart met de Belastingdienst. Een nieuwe financiering via DUO betekent een stelselwijziging en dat kan gepaard gaan met te veel risico’s, legt staatssecretaris Tamara van Ark de beslissing uit.

Latere invoering nieuwe financiering kinderopvang

8 februari 2018

De Staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, heeft in een brief aan de Tweede Kamer gisteren bekend gemaakt dat de beoogde invoering van Directe Financiering met een jaar wordt uitgesteld. Zij heeft dit besloten na overleg met andere betrokken bewindslieden van onder andere OCW en Financiën.

Gastouderopvang krijgt eigen kwaliteitsinstrument

Eindelijk, zo lijkt het, is het de beurt aan de gastouderopvang om te professionaliseren. Nadat ze zijn meegenomen in het grote onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang, verschijnt binnenkort de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. Wat kunnen gastouders met dit instrument?

Personenregister voor de kinderopvang gaat 1 maart van start

Vanaf 1 maart 2018 komt er een personenregister. In het register worden alle volwassenen die woont, werkt of aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen geregistreerd. Dit register heet het Personenregister Kinderopvang (PRK).