Yvonne

Yvonne

Yvonne is een gastouder met een hart van goud. Met warmte en liefdevolle zorg vangt zij haar gastkindjes op. Ze is zeer flexibel, vrolijk, open en richt zich naar de behoefte van kinderen en hun ouders. Voorop staat dat de kinderen plezier hebben. Ze stimuleert hen in hun ontwikkeling; zingt, knutselt en leest gezellig verhaaltjes voor.

Zelf het goede voorbeeld geven vindt ze belangrijk en als kinderen zelf dingen kunnen, dan zal ze hen daarin altijd stimuleren. Ze gaat graag met hen naar buiten en houdt een vaste dagindeling aan.

Ouders zijn zeer tevreden over haar werkwijze in de opvang. Kinderen komen als baby en gaan als kleuter weer weg.

Yvonne biedt opvang van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.